15
lip
XV Niedziela Zwykła 14.07.2024r.
1. W liturgii tego tygodnia przeżywamy: W poniedziałek wspomnienie św. Bonawentury. We wtorek Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.

CZYTANIA

NA DZIŚ

Mk 2, 23 – 3, 6

Jezus jest Panem szabatu

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?»

On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom».

I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu».

Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.

On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: «Podnieś się na środek!» A do nich powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie uratować czy zabić?» Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę!» Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa.

A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.

SŁOWO PAPIEŻA - Twitter

W łamanym chlebie i w kielichu ofiarowanym uczniom, sam Jezus daje siebie całej ludzkości i ofiarowuje się za życie świata. #EwangeliaDnia (Mk 14, 12-26) #BożeCiało
Autor cytatu
Papież Franciszek
3
cze

Uroczystość Bożego Ciała OŁPINY 2024

2
cze

"Nie ma dla mnie granic poświęcenia dla dzieci" - pisała Anna Augustyn w jednym z listów.

2
cze

Józef Augustyn SJ o decyzji Trzaskowskiego: Naszym protestem w obronie krzyża będzie adoracja krzyża