Rozpoczyna się od zmartwychwstania Chrystusa, a kończy na zesłaniu Ducha Świętego. Najczęściej, podobnie jak Droga Krzyżowa, składa się z czternastu spotkań. Każde z nich jest medytacją nad wybranym fragmentem Ewangelii, zwiastującej Dobrą Nowinę o zmartwychwstaniu. Nabożeństwo odprawiane jest najczęściej wieczorem, aby podkreślić symbolikę światła.

Po raz pierwszy, 31 maja 2019 r. o godz. 19.30, w naszym kościele przeprowadzona została Droga Światła przygotowana przez Młodzież oraz parafialną Scholę pod duchowym kierownictwem i opieką ks. Edwarda Kobosa oraz współudziale ks. Proboszcza Jerzego Janeczka. Aby oddać nastrój adoracji, na środku kościoła, w tylnej jego części ustawiony został Paschał, zaś przed ołtarzem głównym konfesjonał z figurą Jezusa zmartwychwstałego, obok niego płonęły świeczki zapalone w osobistych intencjach przez uczestników celebry. W trakcie rozważań kolejnych spotkań Drogi Światła wierni zapalali znicze i ustawiali je przed Świecą Paschalną, tworząc Krzyż. Po zakończeniu liturgii każdy mógł zabrać ze sobą Bożą Krówkę z cytatem oraz fragment Pisma Świętego wylosowany z drewnianej „stągwi”. Płonące znicze zostały zaniesione na cmentarz, na groby naszych bliskich zmarłych.

 

Via Lucis - Idziemy w Świetle ODSŁUCHAJ CAŁOŚĆ

 

Rozważanie Słowa Bożego - Ks. Edward Kobos