6
gru
II Niedziela Adwentu – Rok C – 05.12. 2021 r.
  1. Przed kościołem rozprowadzane są świece na stół wigilijny. Ofiary za świece: duża 20 zł, mała 7 zł.  2. Środa – Uro

CZYTANIA

NA DZIŚ

Łk 3, 1-6

Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.

Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: «Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże».

 

SŁOWO PAPIEŻA - Twitter

W życiu nie brakuje momentów, w których mamy wrażenie bycia na pustyni. Ale właśnie tutaj Pan staje się obecny ze słowami bliskości, współczucia i czułości: „Nie bój się, ponieważ jestem z tobą” (Iz 41, 10). #PodróżApostolska
Autor cytatu
Papież Franciszek
6
gru

Kto robi najwięcej?

 

 

6
gru

Wideoblog o. Wiesława Dawidowskiego OSA | Szukając śladów Jezusa

 

 

27
lis

Paulina Sykut-Jeżyna: Małżeństwo jest dla mnie świętością [wywiad]