OGŁOSZENIA

DUSZPASTERSKIE

9
gru
II Niedziela Adwentu – Rok C – 09.12. 2018r.
  1. Dziś dzień modlitwy i pomocy materialnej kościołowi na Wschodzie, z tej racji zbiórka do puszek na Fundusz Pomocy temu Kościołowi. ...

CZYTANIA

NA DZIŚ

Łk 3, 1-6

Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.

Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: «Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! i wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże».

SŁOWO PAPIEŻA

Adwent to czas, aby zobaczyć, jakie pustki trzeba wypełnić w naszym życiu, złagodzić szorstkość naszej pychy i zrobić miejsce Jezusowi, który przychodzi.
Autor cytatu
Papież Franciszek
5
gru

Synodalne Adwentowe Rekolekcje Internetowe

Nawiązują one do Ewangelii dnia i prac V Synodu diecezji tarnowskiej. Kolejne odcinki filmów odbywają się w niedziele, wtorki oraz czwartki.  Odcinek 4   Odcinek 3
4
gru

Odcinek 2 Rekolekcje Adwentowe 2018, Święty - ks. Michał Olszewski SCJ, o. Michał Legan OSPPE

 

Kościół jest dobry, bo jest święty! To stwierdzenie budzi wiele emocji, zderzając się z rzeczywistością słabości we wspólnocie. Jednak właśnie ten Kościół: jeden, święty, powszechny i apostolski rodzi ludzi świętych!

24
wrz

OSTATNIE MIEJSCA!! Pielgrzymka do Ziemi Świętej - ŚLADAMI CHRYSTUSA

 

 

Jezioro Galilejskie – Góra Błogosławieństw – Tabga – Kafarnaum – Góra Tabor – Kana Galilejska – Nazaret – Góra Oliwna – Syjon Chrześcijański – Jerozolima – Jerycho – Qasr el Yahud – Morze Martwe – Betlejem – Ein Karemn – Yad Vashem