/listopad - grudzień - 2021r./

Kapłani:

11.12.2021r. – sobota – 10.00.

 

Szafarze Komunii Świętej:

07.11. – Niedziela - 10.00.

21.11.– Niedziela – 10.00.

----------------------------------------------

05.12. – Niedziela  - 10.00.

26.12. – Niedziela  - 10.00.