W dniach 10-13 marca 2019 odbyły się rekolekcje parafialno-szkolne, prowadził Ks. Andrzej Augustyn, duszpasterz akademicki w Tarnowie.

Rekolekcje wielkopostne to bardzo szczególny czas, który pozwala lepiej i głębiej przygotować się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego, czas, który pozwala lepiej zrozumieć istotę tych świąt. To właśnie podczas rekolekcji bardziej zagłębiamy się w mękę Chrystusa i uświadamiamy sobie prawdy, o których na co dzień, żyjąc w biegu, często zapominamy.

Głoszone nauki uświadamiaj niedoskonałości, pokazują, co powinniśmy zmienić w życiu i ile pracy włożyć w to, żeby nasze życie mogło stawać się lepsze. Dostaliśmy wskazówki, czasem gotowe odpowiedzi, jak pracować nad właściwymi relacjami we własnej rodzinie, jak uczyć się cierpliwości i pokory, jakie wymagania powinniśmy stawiać sobie i swoim bliskim, by wzrastać w wierze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Raz jeszcze posłuchaj słowo, kierowane do nas przez ks. Andrzeja. Kliknij na wybrany dzień. Posłuchaj, przemyśl, wprowadź w życie.

Niedziela 10.03 Msza Święta

Niedziela 10.03 Kazanie Pasyjne

Poniedziałek 11.03

Wtorek 12.03

Środa 13.03

Posłuchaj jak młodzi wielbią Boga śpiewem!

Jesteś Królem

Nasz Bóg

Oceany

Ofiaruję Tobie, Panie mój

Ogarnij mnie, Płomieniu

Panie, proszę, spraw

Ty tylko mnie poprowadź

W lekkim powiewie