Kardynał Karol Wojtyła, w dniu 9 lutego 1970 roku, 

przebywał w Ołpinach z okazji nawiedzenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.