Wziąć udział w spotkaniu we Wrocławiu to znaczy...

... szukać umocnienia w modlitwie przez piękno śpiewu i głębię ciszy,

... z tysiącami młodych ludzi iść do źródeł wiary i braterstwa,

... być ugoszczonym przez mieszkańców Wrocławia i okolic i z wielką prostotą wzajemnie się poznawać,

... spotkać ludzi żyjących Ewangelią wśród dzisiejszych wyzwań,

... znaleźć nowy zapał do rozwijania solidarności w Europie.

Po raz trzeci Wrocław będzie organizatorem chrześcijańskiego ekumenicznego spotkania europejskiego (po 1989 i 1995 roku), a w Polsce odbędzie się ono po raz piąty (po Warszawie w 1999 roku i Poznaniu w 2009 roku).

Wybór miejsca jest odpowiedzią Wspólnoty z Taizé na zaproszenie arcybiskupa katolickiego Józefa Kupnego, biskupa luterańskiego Ryszarda Bogusza i władz miasta wraz z ówczesnym Prezydentem Wrocławia.

Coroczne europejskie spotkania są częścią tzw. « Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię », organizowanej przez Wspólnotę z Taizé od ponad 40 lat. Młodzi ludzie, którzy uczestniczą w spotkaniach łączą się, by wspólnie się modlić, włączyć się podczas tych kilku dni w życie lokalnego Kościoła i dążyć do pogłębienia takich kwestii jak porozumienie pomiędzy narodami, pokój, zrozumienie wiary i zaangażowanie społeczne. Jednym z celów jest stworzenie młodym ludziom możliwości na przeżywanie obecności w Kościele jako miejsca przyjaźni i komunii.

"Życiodajna wymiana z Bogiem dokonuje się w modlitwie: przez Ducha Świętego Bóg przychodzi zamieszkać w nas. Przez swoje Słowo i przez sakramenty Chrystus daje nam siebie. My ze swej strony możemy we wszystkim zdać się na Niego."

Brat Alois, List z Cochabamby

Dlaczego Wrocław? Taizé w stolicy Dolnego Śląska 

Więcej inforamcji o Europejskie Spotkanie Młodych we Wrocławiu znajdziesz pod linkiem www.taize.fr/pl

Źródło pochodzenia materiałów: Youtube/EWTN Polska; Youtube/sekcja_polska radio_watykanskie; www.taize.fr/pl