Grób Pański to miejsce, gdzie wystawia się Najświętszy Sakrament na zakończenie liturgii wielkopiątkowej. Przypomina nam on, że Jezus po męce i śmierci krzyżowej został złożony do grobu niedaleko Golgoty. W Wielki Piątek, późnym wieczorem, młodzież adorowała Pana Jezusa. Poprzez nocne czuwanie, modlitwę i śpiew dała wyraz swojej obecności przy Chrystusie, który z miłości do człowieka cierpiał, umarł i zmartwychwstał. Trwając przy Jezusie, młodzież dziękowała Mu za to, że zawsze jest blisko i nigdy nie zostawia nikogo samego.

Tekst: Barbara Wójcik

Zdjęcia: ks. Mirosław Rabijasz