Kazanie wygłoszone w dniu 27.10.2019r. przez Ojca Stanisława Kuczka, redemptorystę, który podzielił się świadectwem z peregrynacji Matki Bożej Jasnogórskiej w parafii Ołpiny, w dniu 09.02.1970r. W czasie tego wydarzenia był obecny ks. Kardynał Karol Wojtyła.  

Homilia - Stanisław Kuczek CSsR - "Kardynał Karol Wojtyła - 50 lat temu w Ołpinach"