Poświęcone Szopki i figurki Dzieciątka Jezus będą przypominać nam, że narodził się Zbawiciel i chce zagościć właśnie w Naszych domach, a co najważniejsze w Naszych sercach.