Kościół katolicki 6 stycznia obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli święto Trzech. Według Ewangelii św. Mateusza, za panowania w Judei króla Heroda do Betlejem przybyli ze wschodu mędrcy szukając spełnienia się przepowiedni o narodzinach króla żydowskiego.

Sprzed Publicznej Szkoły Podstawowej w Ołpinach wyruszył Orszak Trzech Króli, zmierzał na Mszę Świętą do Kościoła Parafialnego pw. NMP Wniebowziętej, prowadzony przez jadących konno Trzech Króli, którzy pragnęli pokłonić się Dzieciątku Jezus.

Uroczystą Mszę Świętą celebrował Ks. Proboszcz Jerzy Janeczek, który wygłosił okolicznościową homilię.

Po uroczystej Mszy Świętej, w Publicznej Szkole Podstawowej wystawiono jasełka, przygotowane przez uczniów i nauczycieli.


Powstań! Świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą.

Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą.

I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu.

Rzuć okiem dokoła i zobacz: Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie.

Twoi synowie przychodzą z daleka, na rękach niesione są twe córki.
Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, a serce twe zadrży i rozszerzy się,

bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie, zasoby narodów przyjdą ku tobie.

Zaleje cię mnogość wielbłądów – dromadery z Madianu i z Efy.

Wszyscy oni przybędą z Saby, zaofiarują złoto i kadzidło,

nucąc radośnie hymny na cześć Pana.

Iz 60, 1-6