Ojciec Święty Jan Paweł II mówił, Pismo Święte, jest jak orzeźwiająca woda i jak pożywienie, którym karmi się człowiek wierzący.

Dlatego zachęcam wszystkich do jak najbliższych i najczęstszych kontaktów ze Słowem Bożym, do otwarcia się na jego działanie, na jego uzdrawiającą i stwórczą moc. Umiejętność czytania Pisma Świętego, ma podstawowe znaczenie dla każdego wierzącego. Jest pierwszym krokiem na drodze, której następne etapy to medytacja i z kolei modlitwa w ścisłym sensie tego słowa. Właśnie modlitwa inspirowana przez Pismo Święte, jest najważniejszą drogą rozwoju duchowości chrześcijańskiej. Kto potrafi poświęcić jej czas i siły, zbiera potem obfite owoce.

Módlmy się - kończył Ojciec Święty - aby każdy chrześcijanin i każdy człowiek, który poszukuje prawdy, stał się pielgrzymem Pisma Świętego, uczył się spożywać każdego dnia chleb Słowa Życia. Polecajmy tę sprawę Najświętszej Pannie, która przyjmując Słowo Boże stała się Matką Zbawiciela.

"Tajemnicą światła - uczy nas Jan Paweł II - jest nauczanie Jezusa, w czasie którego głosi On nadejście Królestwa Bożego i wzywa do nawrócenia (por. Mk 1, 15), odpuszczając grzechy tym, którzy zbliżali się do Niego z ufnością (por. Mk 2, 3-13; Łk 7, 47-48), dając początek tajemnicy miłosierdzia, którą On sam będzie realizował aż do skończenia świata, szczególnie poprzez powierzony Kościołowi Sakrament Pojednania."

Pochylmy się wraz z Matką Najświętszą nad wielką tajemnicą Ewangelii, która mówi o królestwie Bożym i wzywa nas do nawrócenia. Prośmy Chrystusa, za wstawiennictwem Jego Matki, by królestwo Boże stało się celem całego naszego życia, zaś drogą ku niemu - codzienne nawracania się do Zbawiciela.

Wiara chrześcijańska: wiara ugruntowana w Słowie Bożym

 

Źródło pochodzenia materiałów: stanislawbm.wloclawek.pl Artykuł pt. "60 POWODÓW DLACZEGO I JAK CZYTAĆ PISMO ŚWIĘTE", 

www.blogmedia24.pl Artykuł autorstwa - Franek, wt., 14/10/2008 pt: "Część III (Światła)  Tajemnica II - Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia",

Kanał na Youtubie "Telewizja Misericordia", film pt: "Habemus Papam [190]: Wiara chrześcijańska: wiara ugruntowana w Słowie Bożym"

Zobacz także:

2020 – Rok Św. Jana Pawła II

Październik: Objawienie Pana Jezusa na weselu w Kanie: temat: RODZINA

Wrzesień - Tajemnice Światła - Chrzest Pana Jezusa – temat: WIARA