„W Imię Trójcy Przenajświętszej, pod wezwaniem św. Karola, jako patrona śp. Mego ukochanego Męża, postanawiam na cześć Jego i pamięć, fundację PP. Dominikanek w Ołpinach - dla pielęgnowania chorych włościan w parafii, których śp. Mąż mój całem sercem miłował, dbając o ich dobro”.

„Czyniąc powyższą Fundację, zastrzegam sobie, że w razie gdyby PP. Dominikanki nie działały w myśl celu Fundacji, o ile to w zakres ich przepisami klasztornymi nałożonego działania wchodzi, lub też dla innych nieprzewidzianych powodów Filię w Ołpinach dobrowolnie opuściły, winne są zwrócić całą kwotę w Wielowsi złożoną, tj. z Dźwiniaczki, założonego przez śp. Najdostojniejszego Ks. Arcybiskupa Felińskiego, a wykluczając zupełnie zgromadzenie sióstr Służebniczek. Prosząc Pana Boga o Błogosławieństwo nad klasztorkiem i oddając Go Matce Najświętszej, upraszam najpokorniej Waszą Biskupią Mość o najłaskawszą opiekę nad Nim i przekazanie tejże Swoim Następcom”.