PROGRAM TRIDUUM PASCHALNEGO I UROCZYSTOŚCI ZMARTWYCHWSTANIA

Chrystus umęczony, Chrystus pogrzebany, Chrystus zmartwychwstały. Triduum Paschalne to nie przygotowanie do świąt – to świętowanie.

W Wielki Czwartek wspominając Wieczerzę Pańską będziemy celebrować Eucharystię, czyli pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

W Wielki Piątek w uroczystej adoracji ucałujemy krzyż na znak, że nie ma dla nas nic cenniejszego niż śmieć i zmartwychwstanie Chrystusa.

W Wielką Sobotę w czasie Wigilii Paschalnej usłyszymy, że „oto są bowiem święta paschalne, w czasie których zabija się prawdziwego Baranka” i zaraz potem, że „tej właśnie nocy Chrystus skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani”.

Trzy dni, jedna tajemnica, jedna Liturgia.

ABY ZOBACZYĆ PROGRAM KLIKNIJ NA WYBRANY DZIEŃ