W styczniowym, ostatnim już rozważaniu, które ma nas przygotować do roku Św. Jana Pawła II i parafialnych obchodów z okazji pobytu Kardynała Karola Wojtyły w Ołpinach, rozważmy zatem piątą część tajemnicy światła, ustanowienie Eucharystii.

„Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje”

(Mt 26,26).

„Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów”

(Mt 26,27-28).

Eucharystia jest pokarmem dla człowieka spragnionego prawdy i wolności.

 

Jan Paweł II mówił: „Kościół otrzymał Eucharystię od Chrystusa, swojego Pana, nie jako jeden z wielu cennych darów, ale jako dar największy”.

Jan Paweł II
o swoim przeżywaniu Eucharystii

„Pozwólcie, umiłowani Bracia i Siostry, że w świetle waszej wiary i ku jej umocnieniu przekażę Wam to moje świadectwo wiary w Najświętszą Eucharystię” – tymi słowami Ojciec Święty Jan Paweł II podsumowuje swoje rozważania na temat Eucharystii w encyklice „Ecclesia de Eucharistia” (nr 59). Wszystko, czego nauczał na temat Eucharystii i innych prawd wiary, płynęło z jego serca przepełnionego wiarą. Dzielił się tym, czym sam żył. Był autentycznym świadkiem.

„Każdego dnia rozpoznaję w chlebie i winie Boskiego Wędrowca”

„Od ponad pół wieku, począwszy od pamiętnego 2 listopada 1946 roku, gdy sprawowałem moją pierwszą Mszę św. w krypcie św. Leonarda w krakowskiej katedrze na Wawelu, mój wzrok spoczywa każdego dnia na białej hostii i kielichu, w których czas i przestrzeń jakby «skupiają się», a dramat Golgoty powtarza się na żywo, ujawniając swoją tajemniczą «teraźniejszość». Każdego dnia dane mi było z wiarą rozpoznawać w konsekrowanym chlebie i winie Boskiego Wędrowca, który kiedyś stanął obok dwóch uczniów z Emaus, ażeby otworzyć im oczy na światło, a serce na nadzieję (por. Łk 24, 13-35).

 

MODLITWA
BŁ. JANA PAWŁA II
PRZED NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu,
31 grudnia 1982

 

Panie Jezus,
stajemy przed Tobą,
wiedząc, że nas wzywasz
i nas kochasz, takimi, jakimi jesteśmy.
Ty masz słowa życia wiecznego,
a myśmy uwierzyli i poznali,
że Ty jesteś Świętym Boga (J 6, 68).
Przez Ciebie i Ducha Świętego,
którego nam przekazujesz,
pragniemy dotrzeć do Ojca,
aby wypowiedzieć Mu nasze „tak” złączone z Twoim.
Z Tobą możemy teraz wyznać:
Ojcze nasz.
Idąc za Tobą, Drogą, Prawdą i Życiem (J 14, 6),
pragniemy przeniknąć pozorne
„milczenie” i „nieobecność” Boga,
rozpędzając chmury nad górą Tabor,
aby słuchać głosu Ojca, który mówi:
To jest mój Syn umiłowany,
w którym mam upodobanie.
Jego słuchajcie.

Rozważania Jana Pawła II wygłoszone podczas adoracji eucharystycznej w katedrze wrocławskiej w ramach

46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, Wrocław, 31 maja 1997 r.

 

Źródło pochodzenia materiałów: adoremus.pl; adonai.pl/ artykuł pt."Sekret Jana Pawła II"; YouTube/ Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

Zobacz także:

2020 – Rok Św. Jana Pawła II

 

 

 

Grudzień: Przemienienie na górze Tabor - temat: MODLITWA

 

 

 

Listopad: Głoszenie Królestwa Bożego i nawoływanie do nawrócenia - temat: BIBLIA - SŁOWO BOŻE

 

 

 

Październik: Objawienie Pana Jezusa na weselu w Kanie - temat: RODZINA

 

 

 

Wrzesień: Tajemnice Światła - Chrzest Pana Jezusa – temat: WIARA