3 i 4 lutego wyjechaliśmy jako Grupa Młodzieżowa z Naszej Parafii, do Burzyna na rekolekcje, które miały przyczynić się do naszej integracji. Pobyliśmy ze sobą, nauczyliśmy się współpracy, a wśród panującej Domowej atmosfery odnowiliśmy znajomości.

Przez Osoby nas otaczające zbliżyliśmy się do Boga i popatrzyliśmy na świat z nowej, dobrej strony.

Nauczyliśmy się dostrzegać dobro i doceniać obecność Ludzi wokół nas oraz Ich pomoc. Przypomnieliśmy sobie o wartości pieniądza, a także o tym, że ciężka praca popłaca.

Dzieliliśmy się swoimi przemyśleniami na głos co często jest wstydliwe i trudne, ale to tylko pokazuje jak otwarta i przyjazna atmosfera panowała wśród nas.

JAKO WSPÓLNOTA – poczuliśmy jedność, zaangażowanie i miłość.

BÓG CIĘ KOCHA – to właśnie czuliśmy.

JESTEŚ POSŁANY – te Słowa dotyczą Każdego z nas.

JESTEŚ DAREM – musimy o tym pamiętać!