Trzecie, kolejne spotkanie z cyklu WKM, nosi tytuł JEDNOŚĆ.

„Miłość jest węzłem, który utrzymuje świat w jedności”

Naszym Przewodnikiem jest Słowo - Żywe Słowo!

WKM - Wartość Księgi Miłości

Przywołane postaci to Salomon i Estera.

Salomon, przykład ojca nauczył Salomona, że może podejmować różne polityczne decyzje, wchodzić w układy i sojusz, ale najważniejsze to mieć Boga po swojej stronie.

Estera, jej hebrajskie imię Hadassa oznacza mirt – wiecznie zieloną roślinę, która w Piśmie Świętym symbolizuje zwycięstwo i nieśmiertelność, a także radość i pokój.

„Szła promienna, niezwykle piękna, z obliczem pogodnym i przyjaznym, choć jej serce drżało strachu” (Est 5, 1b)

 

Poniżej znajdziesz nagrania z tego wydarzenia, oraz relacje fotograficzną.

Zapraszamy na kolejne spotkanie, już w drugi piątek grudnia.

Wprowadzenie - Ks. Edward Kobos

Ewangelia i Słowo - Ks. Edward Kobos

Modlitwa - Ks. Edward Kobos

Pan Jest Mocą Swojego Ludu - Schola Ołpiny

Stoję dziś - Schola Ołpiny

Jesteśmy jednym Ciałem w Chrystusie - Schola Ołpiny

Słowo na zakończenie - Ks. Edward Kobos