Zostało ono zorganizowane przez ekumeniczną Wspólnotę Taizé i trwało od 28 grudnia 2017 r. do 1 stycznia 2018 r. Wśród najliczniejszej grupy, która przyjechała z Polski, znalazła się młodzież z Diecezji Tarnowskiej. Do niej dołączyli również młodzi z naszej parafii pod opieką ks. Mirosława Rabijasza. Wyjazd przygotowany został przez Diecezjalne Duszpasterstwo Pielgrzymkowo-Turystyczne ITER w Tarnowie. Naszych parafian gościli mieszkańcy Szwajcarii. Pobyt w Bazylei był czasem poświęconym na modlitwę, adorację w ciszy, poznawanie nowych ludzi oraz miejsc. W drodze do Bazylei i powrotnej do Polski miały miejsce dwa przystanki przeznaczone na zwiedzanie dwóch europejskich stolic – Pragi oraz Wiednia. Następne spotkanie już za rok, tym razem odbędzie się ono w Madrycie.