W sobotę 16 września Diecezjalna Szkoła Ceremoniarza i Animatora Liturgicznego świętowała 15-lecie istnienia. Do udziału w tej uroczystości zaproszeni zostali ks. Mirosław Rabijasz oraz parafialni ceremoniarze -  Radosław Słota oraz Wojciech Jasiak. Jubileusz zainaugurowany został Mszą św. w tarnowskiej katerze pod przewodnictwem biskupa Stanisława Salaterskiego, który podziękował ceremoniarzom za ich piękną posługę w czasie liturgii, pomoc księżom oraz opiekę nad ministrantami i lektorami. 

Błogosławieństwa udzielił nowym sługom Chrystusa i strażnikom Chrystusowego ołtarza oraz piękna sprawowanych sakramentów. A do ich grona dołączyło 147 z rocznika 2016/2017. Wśród nich znaleźli się ceremoniarze z naszej parafii – Marek Jacher oraz Szymon Niziołek.

Zadania ceremoniarza:

  • pomoc w kierowaniu asystami liturgicznymi w parafii w czasie Mszy Świętych w niedzielę, podczas uroczystości i innych nabożeństw,
  • pomoc w sprawowaniu opieki nad małymi grupami kandydatów, ministrantów i lektorów,
  • prowadzenie spotkań teoretycznych oraz praktycznych ćwiczeń z liturgii w grupach służby liturgicznej,
  • czuwanie nad przebiegiem służby Bożej w ciągu całego tygodnia,
  • dbanie o dyscyplinę, porządek i ciszę w zakrystii,
  • pełnienie posługi ceremoniarza na oazach,
  • pełnienie posługi animatora w czasie oaz ministranckich
  • pomoc w asystach w czasie uroczystości diecezjalnych.

Ceremoniarze służą przy ołtarzu samemu Chrystusowi, a przyświeca im jeden cel – jak najlepsze przygotowanie każdej liturgii, tak aby owocnie służyła wszystkim wiernym.