Sierpień

 

Intencja powszechna: Aby rodziny przez życie modlitwy i miłości stawały się coraz bardziej „szkołami wzrastania w człowieczeństwie”.

Intencja parafialna: Aby wszyscy parafianie czuli się odpowiedzialni za parafię i budowali jej żywotność swoim zaangażowaniem w różnych jej wymiarach.

 

Nigdy nie zapominajmy, że nasza radość to Jezus Chrystus, Jego miłość wierna i niewyczerpana. Kiedy bowiem chrześcijanin staje się smutny, znaczy to, że oddalił się od Jezusa. W takich chwilach nie należy zostawiać go samym. Musimy dawać mu chrześcijańską nadzieję, zarówno słowem, jak też jeszcze bardziej przez nasze świadectwo, naszą wolność, naszą radość. Prośmy Boga za naszych braci, którzy oddalili się od wiary, aby dzięki naszej modlitwie i ewangelicznemu świadectwu mogli odkryć na nowo piękno życia chrześcijańskiego”.