Intencja papieska: Marzec

„Aby cały Kościół rozpoznał pilną konieczność formacji do rozeznawania duchowego, zarówno na płaszczyźnie osobistej, jak i wspólnotowej”.

 

Intencja parafialna:

Módlmy się o wytrwałość dla tych, którzy trwają w trzeźwości, za uzależnionych, aby znaleźli siłę i pomoc do walki o wyzwolenie z nałogu, oraz za tych, którzy się zatracają, aby Bóg okazał im miłosierdzie.       

PAPIESKA ŚWIATOWA SIEĆ MODLITEWNA – MARZEC 2019 Uznanie praw wspólnot chrześcijańskich