W V Niedzielę Zwykłą, 09.02.2020 r. uczestniczyliśmy w szczególnym wydarzeniu, poświęcenia tablicy dedykowanej Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, który przed pięćdziesięciu laty nawiedził Naszą parafię w czasie peregrynacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

W Naszym kościele stanął człowiek oddany Bogu i Maryi całym sercem, metropolita krakowski Ks. Kard. Karol Wojtyła – dziś ŚWIĘTY.

Poświęciliśmy również obraz Jezusa Miłosiernego „Jezu Ufam Tobie”.

„Ta tajemnica Bożego Miłosierdzia, przekazana światu przez siostrę Faustynę, stała się częścią Naszej pobożności, dzięki posłudze Piotrowej Jana Pawła II. Dziękujmy więc Bogu za te wszystkie łaski, które stały się Naszym udziałem i prosimy Boga, Boga w Jego Miłosierdziu, aby był Miłosierny dla Nas, aby błogosławił Naszym rodzinom, szczególnie młodzieży i wszystkim którzy mieszkają w tej parafii" – mówił Ks. Prof. Jan Machniak, proboszcz parafii p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie, który dokonał poświęcenia tablicy oraz obrazu Jezusa Miłosiernego.

Ks. Prof. Jan Machniak wygłosił również homilię. Kliknij poniżej i posłuchaj słowo, które rzuca światło na tajemnicę życia i świętości Jana Pawła II.

 

 

„Św. Jan Paweł II – znak od Boga na trudne czasy” – kazanie Ks. Prof. Jana Machniaka wygłoszone w Ołpinach, w dniu 09.02.2020 r.

 

Błogosławieństwo tablicy dedykowanej Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.

 

Błogosławieństwo obrazu Jezusa Miłosiernego „Jezu Ufam Tobie”.