Wszystko za sprawą spotkania Synaj w Nowym Sączu, które stanowi zaproszenie i duchowe przygotowanie do Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię, zwanej popularnie spotkaniem Taizé, w tym roku odbędzie się we Wrocławiu.

Wśród czterotysięcznego tłumu znajdowała się Młodzież wraz z opiekunami z naszego Dekanatu.

Młodzi wspólnie tańczyli, modlili się, uwielbiali Pana, a wszystko miało być przygotowaniem do Mszy Świętej i nabożeństwa na wzór spotkań Taizé.